Buscador

Punto Apartado
Publícase a relación detallada de vehículos oficiais adscritos ao Concello
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 2.- Información sobre a organización e patrimonio do Concello
Publícase o Inventario de Bens e Dereitos do Concello
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 2.- Información sobre a organización e patrimonio do Concello
Ordes do día previas dos Plenos Municipais
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
Actas dos Plenos Municipais
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
Acordos completos das Xuntas de Goberno, e actas íntegras cando actúen por delegación do Pleno
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
Pódense seguir en directo na web e quedan almacenados na mesma os vídeos dos Plenos
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
Publícanse as resolucións xudiciais que afecten ao Concello (na orde contenciosa, laboral, etc.)
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
* Máis información en: Ordenanzas, Reglamentos e Normas Orgánicas
 • A) INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL
 • 3.- Información sobre normas e institucións municipais
Existe un buscador interno claramente visible na web municipal
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 1. Características da páxina web do Concello
Pódese ver na portada de inicio o mapa da propia web do Concello
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía

Páxinas