Buscador

Punto Apartado
Publícanse datos sobre as queixas e suxestións recibidas dos cidadáns ou organizacións
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Publícase o Catálogo Xeral de Servizos, así como as sedes dos servizos e equipamentos da entidade, con enderezo, horarios de atención ao público e ligazóns ás súas páxinas web ou enderezos de correo electrónico
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Publícase o Catálogo dos Procedementos Administrativos, con indicación do seu obxecto, trámites, prazos, sentido do silencio administrativo, e no seu caso formularios asociados, especificando os de tramitación electrónica
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Infórmase na web sobre situación e cortes no tráfico ou incidencias nos Servizos Municipais
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Recóllese na web información actualizada sobre a situación medioambiental no municipio
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Contémplase na web municipal un espazo para os grupos políticos municipais
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Contémplase na web un espazo reservado para as diferentes asociacións de veciños do municipio
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Existen na web municipal foros de discusión ou perfís de redes sociais
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 2.- Información e atención á cidadanía
Existe e publícase un Regulamento de Participación Cidadá
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 3.- Grao de compromiso coa cidadanía
Existen e infórmase sobre as canles de participación cidadá (foros, consellos sociais…) e publícanse os seus acordos, informes ou propostas
 • B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE
 • 3.- Grao de compromiso coa cidadanía

Páxinas