Buscador

Punto Apartado
Publícanse e mantéñense publicadas as modificacións aprobadas do PXOM
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos
Publícase información precisa dos convenios urbanísticos do Concello e das actuacións urbanísticas en execución
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos
Publícase información precisa sobre os usos e destinos do solo
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 1.- Plans de ordenación municipal e convenios urbanísticos
Publícase información precisa da normativa vixente en materia de xestión urbanística do Concello
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 2.- Anuncios e licitacións de obras públicas
Publícanse os proxectos, os pregos e os criterios de licitación das obras públicas máis importantes
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 2.- Anuncios e licitacións de obras públicas
Publícanse as modificacións, reformados e complementarios dos proxectos das obras máis importantes
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 2.- Anuncios e licitacións de obras públicas
Publícase o listado de empresas que concorreron á licitación das obras públicas
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 3.- Información sobre concorrente, ofertas e resolucións
Publícase o nome das empresas que realizaron as obras de urbanizacións máis importantes
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 3.- Información sobre concorrente, ofertas e resolucións
Apórtase información precisa sobre cada unha das obras máis importantes de infraestrutura que está en curso (obxectivos da obra e responsable municipal; contratista responsable; importe orzamentado; período de execución)
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 4.- Seguimento e control da execución de obras
Difúndese períodicamente información sobre as obras de infraestrutura realizadas e as aprobadas pendentes de execución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.)
 • E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
 • 4.- Seguimento e control da execución de obras

Páxinas