B) RELACIÓNS COA CIDADANÍA E A SOCIEDADE

1. Características da páxina web do Concello